ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Η i-deal estates ανήκει στο γκρουπ εταιρειών Κίκης Αθηνοδώρου & Συνεργάτες Λτδ και εξειδικεύεται σε αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις προνομιούχων ακινήτων.

Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Purchased with common sense, paid for in full, and managed with reasonable care, it is about the safest investment in the world
— Franklin D. Roosevelt